ព័ត៌មាន
ផ្ញើរប្រាក់មកកម្ពុជានៅខែនេះ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ

ផ្ញើរប្រាក់មកកម្ពុជានៅខែនេះ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ

ស្វែងយល់បន្ថែម
ប្រូម៉ូសិន

ប្រតិបត្តិការ ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់

ស្វែងយល់បន្ថែម
អត្រាប្តូរប្រាក់រៀល

សម្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំ December 7, 2018

4,052.00

4,025.00

បើកគណនីវីងគឺមានភាពងាយស្រួល!

មានជម្រើស 4 វិធីក្នុងការបើកគណនីវីង៖

  • ភ្នាក់ងារវីង
  • USSD
  • វេបសាយ
  • ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង

អ្នកអាចបើកគណនីវីងជា ប្រាក់រៀលឬប្រាក់ដុល្លារ។

ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ!
កាត Wing ថ្មី

កាត Wing ថ្មី

ទទួលបានគណនីដោយឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកឥឡូវនេះពី
ភ្នាក់ងារវីងណាមួយទូទាំងប្រទេស។