ព័ត៌មាន
វីងចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ  ក្នុងពិព័ណ៌ជំនាញសិក្សា និងការងារឆ្នាំ២០១៩

វីងចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងពិព័ណ៌ជំនាញសិក្សា និងការងារឆ្នាំ២០១៩

ស្វែងយល់បន្ថែម
ប្រូម៉ូសិន
ប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូន របស់វីងដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះសំបុត្រយន្ត ហោះទៅមកម៉ានីឡារៀងរាល់ខែ

ប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូន របស់វីងដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះសំបុត្រយន្ត ហោះទៅមកម៉ានីឡារៀងរាល់ខែ

ស្វែងយល់បន្ថែម
អត្រាប្តូរប្រាក់រៀល

សម្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំ June 26, 2019

4,078.00

4,065.00

បើកគណនីវីងគឺមានភាពងាយស្រួល!

មានជម្រើស 4 វិធីក្នុងការបើកគណនីវីង៖

  • ភ្នាក់ងារវីង
  • USSD
  • វេបសាយ
  • ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង

អ្នកអាចបើកគណនីវីងជា ប្រាក់រៀលឬប្រាក់ដុល្លារ។

ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ!
កាត Wing ថ្មី

កាត Wing ថ្មី

ទទួលបានគណនីដោយឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកឥឡូវនេះពី
ភ្នាក់ងារវីងណាមួយទូទាំងប្រទេស។