ព័ត៌មាន
ធនាគារឯកទេសវីង និង ក្រុមហ៊ុន Cambrew បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហការសេវាកម្មទូទាត់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ សម្រាប់អ្នកឈ្នះពីកម្មវិធី Pepsi Reward App

ធនាគារឯកទេសវីង និង ក្រុមហ៊ុន Cambrew បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហការសេវាកម្មទូទាត់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ សម្រាប់អ្នកឈ្នះពីកម្មវិធី Pepsi Reward App

ស្វែងយល់បន្ថែម
អត្រាប្តូរប្រាក់រៀល

សម្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំ October 19, 2019

4,095.00

4,073.00

បើកគណនីវីងគឺមានភាពងាយស្រួល!

មានជម្រើស 4 វិធីក្នុងការបើកគណនីវីង៖

  • ភ្នាក់ងារវីង
  • USSD
  • វេបសាយ
  • ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង

អ្នកអាចបើកគណនីវីងជា ប្រាក់រៀលឬប្រាក់ដុល្លារ។

ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ!
កាត Wing ថ្មី

កាត Wing ថ្មី

ទទួលបានគណនីដោយឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកឥឡូវនេះពី
ភ្នាក់ងារវីងណាមួយទូទាំងប្រទេស។