ព័ត៌មាន
វីង ចាប់ដៃជាមួយ ហត្ថាកសិករ ដើម្បីបង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាចិត្ត  ក្នុងបង្កើនភាពទូលំទូលាយ នៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

វីង ចាប់ដៃជាមួយ ហត្ថាកសិករ ដើម្បីបង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាចិត្ត ក្នុងបង្កើនភាពទូលំទូលាយ នៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

ស្វែងយល់បន្ថែម
ប្រូម៉ូសិន
គ្រួសាររបស់អ្នកតែងតែទទួលបានការធានា

គ្រួសាររបស់អ្នកតែងតែទទួលបានការធានា

ស្វែងយល់បន្ថែម
អត្រាប្តូរប្រាក់រៀល

សម្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំ April 20, 2019

4,048.00

4,023.00

បើកគណនីវីងគឺមានភាពងាយស្រួល!

មានជម្រើស 4 វិធីក្នុងការបើកគណនីវីង៖

  • ភ្នាក់ងារវីង
  • USSD
  • វេបសាយ
  • ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង

អ្នកអាចបើកគណនីវីងជា ប្រាក់រៀលឬប្រាក់ដុល្លារ។

ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ!
កាត Wing ថ្មី

កាត Wing ថ្មី

ទទួលបានគណនីដោយឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកឥឡូវនេះពី
ភ្នាក់ងារវីងណាមួយទូទាំងប្រទេស។