ទូទាត់តាមវីង ​ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% លើសំបុត្រកុន

ការផ្តល់ជូន​

 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ពេលអ្នកទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រកុន នៅ Prime Cineplex តាមរយៈគណនីវីង

កាលបរិច្ឆេទនៃកម្មវិធី

 • ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

របៀបក្នុងការចូលរួម

 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ពេលអ្នកទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រកុន តាមរយៈគណនីវីង
 • ទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រកុន តាមរយៈគណនីវីងរបស់អ្នក
 • ទូទាត់​តាមរយៈ វីងគិតលុយ
 • ទូទាត់​តាមកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង
 • ទូទាត់​តាម *989#

អ្នកដែលអាចចូលរួមបាន

 • សម្រាប់រាល់គ្រប់ការទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រកុន តាមរយៈគណនីវីង។

 

មិនទាន់មានគណនីវីងមែនទេ? បង្កើតគណនីវីង របស់លោកអ្នកឥឡូវនេះ ដោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង “Apply” នឹងចាប់ផ្តើមទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីវីង។

Apply Now

 

 លក្ខខណ្ឌ

 1. ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% លើសំបុត្រកុន សម្រាប់តែការទូទាត់តាមវីងប៉ុណ្ណោះ
 3. បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% សម្រាប់តែ Prime Cineplex សុវណ្ណា​ និង Prime Cineplex បុរីវិមានភ្នំពេញ
 4. អតិថិជនត្រូវទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រកុន ​តាមរយៈគណនីវីង
  • ទូទាត់តាមរយៈ វីងគិតលុយ
  • ទូទាត់តាមរយៈ កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង
  • ទូទាត់តាមរយៈ *989#
 5. វីងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន

 

មិនទាន់មានគណនីវីងមែនទេ? បង្កើតគណនីវីង របស់លោកអ្នកឥឡូវនេះ ដោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង “Apply” នឹងចាប់ផ្តើមទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីវីង។

Apply Now