បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់អតិថិជនវីង នៅភោជនីយដ្ឋានមីនីហ្គាដិន បាប៊ីឃ្យូ និងស៊ុប

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% ពេលលោកអ្នកទូទាត់ប្រាក់តាមវីង

ចាប់ពីថ្ងៃ០១ ឧសភា ដល់ ៣១ តុលា ២០១៨។

ពិសាភោជនាហារដ៏ឆ្ងាញ់ នៅភោជនីយដ្ឋានមីនីហ្គាដិន បាប៊ីឃ្យូ និងស៊ុប សាខាកោះពេជ្រ​និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៥០%​ រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានគណនីវីង។

លក្ខខណ្ឌ៖

 1. ការបញ្ចុះតម្លៃ៥០%ប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ។ សម្រាប់ថ្ងៃផ្សេង អតិថិជននឹងទទួលបានការ បញ្ចុះតម្លៃ១០% លើវិក្កយបត្រសរុប។
 2. ការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% នេះ គឺសម្រាប់អតិថិជនដែលមានគណនីវីងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ។ អតិថិជនគណនីវីងម្នាក់ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃអាហារម្តង ។
 3. វីង រក្សាសិទ្ធិកែប្រែប្រូម៉ូសិនដោយពុំផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុន។

FAQ

 1.  តើខ្ញុំទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះតាមរបៀបណា?
  អតិថិជនគ្រាន់តែធ្វើការទូទាត់ថ្លៃអាហារ តាមរយៈគណនីវីង ជាការស្រេច។
 2. តើខ្ញុំអាចទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈកាតវីង ស្កេនQRកូដ ឬវីងគិតលុយ បានដែរឬទេ?
  ពិតជាបាន។ លោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាមរយៈ សេវាកម្មវីង ណាមួយខាងលើ។
 3. តើខ្ញុំអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% នៅថ្ងៃណាខ្លះ?
  ៥០% សម្រាប់ថ្ងៃពុធ។
 4. សម្រាប់ថ្ងៃផ្សេង តើខ្ញុំទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច?
  ១០%​ លើវិក្កយបត្រសរុប។
 5. តើភោជនីយដ្ឋានមីនីហ្គាដិន បាប៊ីឃ្យូ និងស៊ុប មានទីតាំងនៅឯណា?
  កោះពេជ្រ។