អំពីវីង

 

ធនាគារឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារតាមទូរស័ព្ទចល័តដំបូងគេនៅកម្ពុជា។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ធនាគារឯកទេសវីង ផ្តល់ជូននូវការរួមបញ្ជូលហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់អ្នកមិនមានគណនីធនាគារ និងមិនស្ថិតក្នុងបណ្តាញធនាគារ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ផ្ទេរប្រាក់និងទទួលប្រាក់នៅក្នុងស្រុក បង់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ ទិញទំនិញតាមអនឡាញ និងទូទាត់ដោយស្កេន QRកូដ ព្រមទាំងសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិពីជាង ២០០ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក។


ធនាគារឯកទេសវីង ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ ផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័ត និងសេវាទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយសេវាគ្របដណ្ដប់១០០% តាមរយៈបណ្ដាញភ្នាក់ងារវីងជិត 8,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស។ វីង បានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយ អាជីវករជាង 30,000 កន្លែង និងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិរួមមាន Mastercard Western Union MoneyGram និងក្រុមហ៊ុន WorldRemit។ លើសពីនេះទៀត សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំៗ អាចប្រើប្រាស់សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងទូទាត់ប្រាក់របស់វីង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់។

ចក្ខុវិស័យ

ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ និងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីជួយដល់បង្កើនជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

បេសកកម្ម

  • អតិថិជនជាអាទិភាព ស្វែងយល់ពីតំរូវការទីផ្សារដោយការផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលល្អបំផុតដើម្បីបំពេញតំរូវការអតិថិជនទាន់ពេលវេលា។
  • ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ផ្តល់ជូននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័តដែលងាយស្រួល និងអាចទទួលយកបានសំរាប់ជួយសហគមន៍អោយមានជីវភាពប្រសើរឡើង និងកាត់បន្ថយវិសមភាពសង្គមផងដែរ។
  • បុគ្គលិកជាសសរស្តម្ភ បង្កើតអោយមានបរិយាកាសការងារល្អដែលមានការទទួលស្គាល់នូវស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលការងារល្អជាមួយនិងការអនុវត្តគុណតំលៃរបស់ធនាគារ។
  • សមិទ្ធផលខ្ពស់សំរាប់ភាគទុនិក បង្កើតនូវស្តង់ដាអភិបាលកិច្ចល្អមួយ ដែលរក្សាអោយបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ សំរាប់ភាគទុនិកក្នុងគោលដៅអាជីវកម្មរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ជាមួយ និងការឈានមុខគេជាធនាគារដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័ត ដែលងាយស្រួលបំផុតសំរាប់អតិថិជនគ្រប់រូប។

គុណតម្លៃ

  • ការគោរព យើងគោរព និងផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយ និងការរួមចំណែករបស់ពួកគេ
  • សុចរិតភាព យើងធ្វើការប្រកដដោយភាពយុត្តិធម៌ ក្រមសីលធម៌ និង ការបើកទូលាយ
  • សេវាកម្ម យើងចាត់ទុកអតិថិជនគឺជាចំនុចសំខាន់នៃការបម្រើសេវាកម្ម
  • ភាពឥតខ្ចោះ យើងប្រើប្រាស់នូវថាមពល ជំនាញ និងធនធានរបស់យើងដើម្បីបង្កើតនូវលទ្ធផលល្អបំផុតនិងមាននិរន្តរភាព