អំពីវីង

ធនាគារ​ឯកទេស​វី​ង (ខេ​ម​បូ​ឌា) លីមីត​ធី​ត គឺជា​អ្នកផ្តល់​សេវាកម្ម​ធនាគារតាម​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដំបូង​គេ​នៅ​កម្ពុជា​។ បង្កើតឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៩ ធនាគារ​ឯកទេស​វី​ង ផ្តល់ជូននូវការរួមបញ្ជូលហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់​អ្នក​មិនមាន​គណនី​ធនាគារ​ និង​មិន​ស្ថិតក្នុង​បណ្តាញ​ធនាគារ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យ​ប្រជាជន​កម្ពុជាទាំងអស់ អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ​ផ្ទេរប្រាក់និងទទួល​ប្រាក់នៅក្នុងស្រុក  បង់​វិក្កយបត្រ បញ្ចូល​ទឹកប្រាក់​ទូរស័ព្ទ ទិញទំនិញតាមអនឡាញ និងទូទាត់ដោយស្កេន QRកូដ ព្រមទាំងសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិពីជាង ២០០ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក។

ធនាគារ​ឯកទេស​វី​ង ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ ផ្នែក​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចល័ត និងសេវាទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយសេវាគ្របដណ្ដប់១០០% ​តាមរយៈបណ្ដាញភ្នាក់ងារវីងជាង ៦០០០​កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស។ ​វី​ង បានចងសម្ព័ន្ធ​ភាពជាមួយ អាជីវករ​ជាង ២៥០០០ កន្លែង និង​​ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិរួមមាន Mastercard និង​ក្រុមហ៊ុន WorldRemit។ លើសពីនេះទៀត សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំៗ អាចប្រើប្រាស់សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងទូទាត់ប្រាក់របស់វីង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់។

 

ចក្ខុវិស័យ

ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ និងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីជួយដល់បង្កើនជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

បេសកកម្ម

  • អតិថិជនជាអាទិភាព ស្វែងយល់ពីតំរូវការទីផ្សារដោយការផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលល្អបំផុតដើម្បីបំពេញតំរូវការអតិថិជនទាន់ពេលវេលា។
  • ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ផ្តល់ជូននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័តដែលងាយស្រួល និងអាចទទួលយកបានសំរាប់ជួយសហគមន៍អោយមានជីវភាពប្រសើរឡើង និងកាត់បន្ថយវិសមភាពសង្គមផងដែរ។
  • បុគ្គលិកជាសសរស្តម្ភ បង្កើតអោយមានបរិយាកាសការងារល្អដែលមានការទទួលស្គាល់នូវស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលការងារល្អជាមួយនិងការអនុវត្តគុណតំលៃរបស់ធនាគារ។
  • សមិទ្ធផលខ្ពស់សំរាប់ភាគទុនិក បង្កើតនូវស្តង់ដាអភិបាលកិច្ចល្អមួយ ដែលរក្សាអោយបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ សំរាប់ភាគទុនិកក្នុងគោលដៅអាជីវកម្មរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ជាមួយ និងការឈានមុខគេជាធនាគារដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័ត ដែលងាយស្រួលបំផុតសំរាប់អតិថិជនគ្រប់រូប។

គុណតម្លៃ

  • ការគោរព យើងគោរព និងផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយ និងការរួមចំណែករបស់ពួកគេ
  • សុចរិតភាព យើងធ្វើការប្រកដដោយភាពយុត្តិធម៌ ក្រមសីលធម៌ និង ការបើកទូលាយ
  • សេវាកម្ម យើងចាត់ទុកអតិថិជនគឺជាចំនុចសំខាន់នៃការបម្រើសេវាកម្ម
  • ភាពឥតខ្ចោះ យើងប្រើប្រាស់នូវថាមពល ជំនាញ និងធនធានរបស់យើងដើម្បីបង្កើតនូវលទ្ធផលល្អបំផុតនិងមាននិរន្តរភាព