បង្កើតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរ

ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកជាមួយ Wing Online Mastercard និងរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 12% ពេលអ្នកកក់សំបុត្រសណ្ឋាគាររាប់ពាន់នៅលើ Agoda.com ។ នេះជាការផ្តល់ជូនដែលមានកំណត់ កុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតឲ្យសោះ!

រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូន៖

  • កក់ចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែមីនា ឆ្នាំ2018 ដល់ ថ្ងៃទី01 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018
  • ការស្នាក់នៅត្រូវចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី01 ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018

Where to book: https://www.agoda.com/mastercardkh

Eligibility: All Wing Online Mastercard cardholder issued Cambodia


Terms and Conditions

 

សន្សំទ្វេដងដល់ទៅ 12% ទៅលើសណ្ឋាគារ