ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

បើកប្រាក់បៀវត្សតាមវីង

ជាមួយ Biz+ ការបើកប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់បុគ្គលិករបស់អ្នក នឹងមានភាពងាយស្រួល រហ័ស និងប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។ 

មិនថាអាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាប្រភេទណា ឬមានទំហំបែបណានោះទេ វីងបង្កើតនូវដំណោះស្រាយបើកប្រាក់បៀវត្សដែលងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព។

ទាក់ទងមកកាន់យើងឥឡូវនេះ!

យើងខ្ញុំចង់ឮពីអ្នក!

This field is required *

This field is required *

This field is required *

Please input a correct email address *

This field is required *

This field is required *

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជក

 • 1<h3>ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់</h3><ul><li>កាត់បន្ថយការចំនាយលើបុគ្គលិកក្នុងការរៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្ស</li><li>តម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងភាពបទបែនទៅតាមអាជីវកម្មរបស់អ្នក</li><li>ដកប្រាក់ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាជាមួយម៉ាស៊ីន ATM​ វីង ឬភា្នក់ងារវីងទូទាំងប្រទេស*</li><li>មិនមានការគិតតម្លៃសេវាថែទាំ ឬសេវាកម្មបន្ថែម</li></ul><p> </p>

  ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

  • កាត់បន្ថយការចំនាយលើបុគ្គលិកក្នុងការរៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្ស
  • តម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងភាពបទបែនទៅតាមអាជីវកម្មរបស់អ្នក
  • ដកប្រាក់ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាជាមួយម៉ាស៊ីន ATM​ វីង ឬភា្នក់ងារវីងទូទាំងប្រទេស*
  • មិនមានការគិតតម្លៃសេវាថែទាំ ឬសេវាកម្មបន្ថែម

   

 • 2<h3>បង្កើនផលិតភាព</h3><ul><li>ការបើកប្រាក់បៀវត្សមានភាពងាយស្រួល និងរហ័ស</li><li>សន្សំសំចៃពេលវេលា ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ និងស្នើសុំ</li><li>បុគ្គលិកមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្ស ដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សនោះ​ នឹងចូលទៅក្នុងគណនី​ វីងរបស់ពួកគាត់ ដោយផ្ទាល់</li><li>រដ្ឋបាលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ផ្សេងៗតាមរយៈគេហទំព័រ Wing Business Portal ដែលផ្តល់ជូនដោយវីង។<br>
​បុគ្គលិកទាំងអស់ ក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនោះ តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងផងដែរ</li></ul>

  បង្កើនផលិតភាព

  • ការបើកប្រាក់បៀវត្សមានភាពងាយស្រួល និងរហ័ស
  • សន្សំសំចៃពេលវេលា ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ និងស្នើសុំ
  • បុគ្គលិកមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្ស ដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សនោះ​ នឹងចូលទៅក្នុងគណនី​ វីងរបស់ពួកគាត់ ដោយផ្ទាល់
  • រដ្ឋបាលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ផ្សេងៗតាមរយៈគេហទំព័រ Wing Business Portal ដែលផ្តល់ជូនដោយវីង។
   ​បុគ្គលិកទាំងអស់ ក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនោះ តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងផងដែរ
 • 3<h3>គ្មានការរំខាន</h3><ul><li>ងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព</li><li>គ្មានហានិភ័យពីការកាន់ក្រដាសប្រាក់</li><li>ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម មានភាពងាយស្រួល និងមិនត្រូវការឯកសារច្រើន</li><li>ការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកមានភាពងាយស្រួល និងទាន់ពេលវេលា</li></ul>

  គ្មានការរំខាន

  • ងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព
  • គ្មានហានិភ័យពីការកាន់ក្រដាសប្រាក់
  • ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម មានភាពងាយស្រួល និងមិនត្រូវការឯកសារច្រើន
  • ការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកមានភាពងាយស្រួល និងទាន់ពេលវេលា

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជិក

 • មិនតម្រូវអោយមានប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនី
 • មិនគិតថ្លៃសេវាប្រចាំខែ
 • ទទួលបានកាតអេធីអឹម ATM card
 • ទទួលបានសារជូនដំណឺងភ្លាមៗពេលទទួលបានការទូទាត់
 • មានផ្តល់ជូនរបាយការណ៍គណនីនិងប្រតិបត្តិការតូចៗ
 • អាចដកប្រាក់បាននៅភ្នាក់ងារវីងដែលមានច្រើនជាង 7,000 កន្លែង

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

 1. អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានគ្រប់ប្រព័ន្ធ
 2. អាចបង់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង និង វិក្កយបត្រផ្សេងៗ ដូចជាកម្ចី ធានារ៉ាប់រង វិក្កយបត្រអ៊ីនធឺណិត ។ល។
 3. ទូទាត់ជាមួយហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗដែលជាដៃគូសហការ 30,000 កន្លែង
 4. អាចទិញទំនិញតាមអនឡាយបាន

ដៃគូបើកប្រាក់បៀវត្សតាមវីង