ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

បើកប្រាក់បៀវត្សតាមវីង

ជាមួយ Biz+ ការបើកប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់បុគ្គលិករបស់អ្នក នឹងមានភាពងាយស្រួល រហ័ស និងប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។ 

មិនថាអាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាប្រភេទណា ឬមានទំហំបែបណានោះទេ វីងបង្កើតនូវដំណោះស្រាយបើកប្រាក់បៀវត្សដែលងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព។

ទាក់ទងមកកាន់យើងឥឡូវនេះ!

យើងខ្ញុំចង់ឮពីអ្នក!

This field is required *

This field is required *

This field is required *

Please input a correct email address *

This field is required *

This field is required *

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជក

 • 1<h3>ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់</h3><ul><li>កាត់បន្ថយការចំនាយលើបុគ្គលិកក្នុងការរៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្ស</li><li>តម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងភាពបទបែនទៅតាមអាជីវកម្មរបស់អ្នក</li><li>ដកប្រាក់ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាជាមួយម៉ាស៊ីន ATM​ វីង ឬភា្នក់ងារវីងទូទាំងប្រទេស*</li><li>មិនមានការគិតតម្លៃសេវាថែទាំ ឬសេវាកម្មបន្ថែម</li></ul><p> </p>

  ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

  • កាត់បន្ថយការចំនាយលើបុគ្គលិកក្នុងការរៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្ស
  • តម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងភាពបទបែនទៅតាមអាជីវកម្មរបស់អ្នក
  • ដកប្រាក់ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាជាមួយម៉ាស៊ីន ATM​ វីង ឬភា្នក់ងារវីងទូទាំងប្រទេស*
  • មិនមានការគិតតម្លៃសេវាថែទាំ ឬសេវាកម្មបន្ថែម

   

 • 2<h3>បង្កើនផលិតភាព</h3><ul><li>ការបើកប្រាក់បៀវត្សមានភាពងាយស្រួល និងរហ័ស</li><li>សន្សំសំចៃពេលវេលា ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ និងស្នើសុំ</li><li>បុគ្គលិកមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្ស ដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សនោះ​ នឹងចូលទៅក្នុងគណនី​ វីងរបស់ពួកគាត់ ដោយផ្ទាល់</li><li>រដ្ឋបាលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ផ្សេងៗតាមរយៈគេហទំព័រ Wing Business Portal ដែលផ្តល់ជូនដោយវីង។<br>
​បុគ្គលិកទាំងអស់ ក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនោះ តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងផងដែរ</li></ul>

  បង្កើនផលិតភាព

  • ការបើកប្រាក់បៀវត្សមានភាពងាយស្រួល និងរហ័ស
  • សន្សំសំចៃពេលវេលា ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ និងស្នើសុំ
  • បុគ្គលិកមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្ស ដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សនោះ​ នឹងចូលទៅក្នុងគណនី​ វីងរបស់ពួកគាត់ ដោយផ្ទាល់
  • រដ្ឋបាលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ផ្សេងៗតាមរយៈគេហទំព័រ Wing Business Portal ដែលផ្តល់ជូនដោយវីង។
   ​បុគ្គលិកទាំងអស់ ក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនោះ តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងផងដែរ
 • 3<h3>គ្មានការរំខាន</h3><ul><li>ងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព</li><li>គ្មានហានិភ័យពីការកាន់ក្រដាសប្រាក់</li><li>ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម មានភាពងាយស្រួល និងមិនត្រូវការឯកសារច្រើន</li><li>ការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកមានភាពងាយស្រួល និងទាន់ពេលវេលា</li></ul>

  គ្មានការរំខាន

  • ងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព
  • គ្មានហានិភ័យពីការកាន់ក្រដាសប្រាក់
  • ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម មានភាពងាយស្រួល និងមិនត្រូវការឯកសារច្រើន
  • ការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកមានភាពងាយស្រួល និងទាន់ពេលវេលា

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជិក

 • មិនតម្រូវអោយមានប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនី
 • មិនគិតថ្លៃសេវាប្រចាំខែ
 • ទទួលបានកាតអេធីអឹម ATM card
 • ទទួលបានសារជូនដំណឺងភ្លាមៗពេលទទួលបានការទូទាត់
 • មានផ្តល់ជូនរបាយការណ៍គណនីនិងប្រតិបត្តិការតូចៗ
 • ដកប្រាក់បានតាមភ្នាក់ងារជិត 8,000កន្លែង

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

 1. អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានគ្រប់ប្រព័ន្ធ
 2. អាចបង់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង និង វិក្កយបត្រផ្សេងៗ ដូចជាកម្ចី ធានារ៉ាប់រង វិក្កយបត្រអ៊ីនធឺណិត ។ល។
 3. ទូទាត់ជាមួយហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗដែលជាដៃគូសហការ 30,000 កន្លែង
 4. អាចទិញទំនិញតាមអនឡាយបាន
 5. ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងការពារអាយុជីវិតរហូតដល់ ២០០០ ដុល្លារពី Camlife Insurance ក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ ២០០០រៀល
 6. ទទួលបានការបង់រំលស់ដោយគ្មានការប្រាក់ពី iCareBenefits

ដៃគូបើកប្រាក់បៀវត្សតាមវីង