ចាប់ផ្តើមសន្សំជាមួយគណនីសន្សំ
ធនាគា ​J Trust Royal លើ Wing Money App

កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការសន្សំប្រាក់ជាមួយគណនីសន្សំរបស់ធនាគារ J Trust Royal នៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងដែលអាចអោយលោកអ្នកទទួលបានជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាៈ

 • អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ១.៣៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ (សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែដំបូង)
 • ចាប់ផ្តើមជាមួយទឹកប្រាក់ទាបបំផុតត្រឹមតែ ៥ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ
 • ទទួលបានការផ្ទេរប្រាក់ទៅមករវាងគណនីសន្សំនិងគណនីវីងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងតាមកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង និងភ្នាក់ងារវីង

*បច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចស្វែងរកលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

គណនីសន្សំ

ចុះឈ្មោះគណនីសន្សំរបស់លោកអ្នកឥលូវនេះ

ការចុះឈ្មោះបើកគណនីសន្សំមានភាពរហ័សនិងងាយស្រួល។ វាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានគណនីវីងស្រាប់ជាមួយកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់អនុវត្តតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមៈ

 • ចូលទៅកាន់កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង
 • រើសរើសមុខងារ សន្សំ នៅលើផ្សារវីង
 • រើសរើស គណនីសន្សំ
 • ជ្រើសរើស គណនីសន្សំខ្ញុំ ជាមួយធនាគារ J Trust Royal
 • ជ្រើសរើស ខ្ញុំយល់ព្រមទៅលើលក្ខខណ្ខរបស់ JTRB
 • ជ្រើសរើស បន្ត រួច បន្ទាប់
 • បំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗដែលមាន រួច បន្ត
 • ជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយបណ្ណ រៀល ឬ ដុល្លារ
 • បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសន្សំដោយចាប់ពី ៥ដុល្លារ ឡើងទៅ
 • ជ្រើសរើស បង្កើតគណនីសន្សំ
 • វាយលេខកូដសំងាត់របស់លោកអ្នកជាការស្រេច

រក្សាសិទ្ធិ

សម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនទាន់មានគណនីវីង សូមធ្វើការដោនឡូតកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃ រួចចុះឈ្មោះដើម្បីបង្កើតគណនីវីង។ ក្រោយពីបង្កើតគណនីវីងរួចរាល់ សូមលោកអ្នកអញ្ជើញទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីងណាមួយដែលនៅក្បែរអ្នកដើម្បីបំពេញព័ត៌មានបន្ថែម រួចអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើ។ វីងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ

FAQ