ផលិតផលផ្សេងទៀត 

ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចស្នើសុំ កម្ចីប្រាក់បៀវត្ស របស់ធនាគារវីងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ ១២០% នៃប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង ដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំឬអ្នកធានា។
លក្ខខណ្ឌស្នើសុំៈ
  • ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែបុគ្គលិកដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុបដូចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធខាងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ
  • សម្រាប់តែអតិថិជនដែលប្រើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងតែប៉ុណ្ណោះ
  • អាចស្នើសុំកម្ចីរហូតដល់ ១២០% នៃប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នក (ឬអតិបរិមាស្មើនឹង ១០,០០០ដុល្លារអាមេរិក)
  • ថេរវេលានៃកម្ចីរយៈពេល ៣ខែ
  • អត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតត្រឹមតែ ១% ក្នុង ១ខែតែប៉ុណ្ណោះ
  • ការពិន័យ ៥%ក្នុង១ខែ សម្រាប់ការទូទាត់យឺតយ៉ាវ
  • ការទូទាត់នឹងធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីវីងរបស់លោកអ្នកនៅពេលដល់ថ្ងៃកំណត់
  • ធនាគារវីង​ សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

ឧបសម្ព័ន្ធ

លេខក្រុមហ៊ុន
1Cambodian Broadcasting Service (CBS)CO., LTD
2CELLCARD (CAMGSM CO. LTD)
3EZECOM
4Global Security Solution (GSS)
5Infinity General Insurance Plc
6Mohaleap Lotto
7NITROGEN CHEMICALS AND FERTILIZER (CAMBODIA) LTD
8Northbridge Development CO., LTD
9Royal Railway CO., LTD
10The Royal Sands Koh Rong
11Southbridge International School Cambodia
12Wing Bank (Cambodia) Plc
13Yong Sheng Global Trading