ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចស្នើសុំ កម្ចីប្រាក់បៀវត្ស របស់ធនាគារវីងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ ៣០០% នៃប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នក (ឬអតិបរិមាស្មើនឹង ១០,០០០ដុល្លារអាមេរិក) បានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង (Wing App) ដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំឬអ្នកធានា។

លក្ខខណ្ឌផលិតផល៖

ទំហំឥណទានរហូតដល់ ៣០០% នៃប្រាក់បៀវត្ស (ឬអតិបរិមាស្មើនឹង ១០,០០០ដុល្លារអាមេរិក)
ថេរវេលាឥណទានរហូតដល់ ១២ ខែ
អត្រាការប្រាក់១% ក្នុង ១ខែតែប៉ុណ្ណោះ
លក្ខខណ្ឌស្នើសុំ
  • ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែបុគ្គលិកដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុបដូចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធខាងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ
  • សម្រាប់តែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង (Wing App) តែប៉ុណ្ណោះ
  • ការទូទាត់នឹងធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីវីងរបស់លោកអ្នកនៅពេលដល់ថ្ងៃកំណត់

 

ឧបសម្ព័ន្ធ

ល.របញ្ចីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
1Cambodian Broadcasting Service (CBS)CO., LTD
2CELLCARD (CAMGSM CO. LTD)
3EZECOM
4Global Security Solution (GSS)
5Infinity General Insurance Plc
6Mohaleap Lotto
7NITROGEN CHEMICALS AND FERTILIZER (CAMBODIA) LTD
8Northbridge Development CO., LTD
9Royal Railway CO., LTD
10The Royal Sands Koh Rong
11Southbridge International School Cambodia
12Wing Bank (Cambodia) Plc
13Yong Sheng Global Trading

 

ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក​ សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន