ធ្វើដំណើរទៅខេត្តជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% ពី Camboticket

រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: មិថុនា 17, 2020 ទៅ កក្កដា 17, 2020

ធ្វើការកក់សំបុត្រឡានក្រុង និង ទូទាត់ជាមួយ វីង ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% ពី Camboticket!

ការផ្តល់ជូនជាពិសេសពី វីង និង Camboticket សម្រាប់អតិថិជនវីងទាំងអស់! យើងសូមធ្វើការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការកក់សំបុត្រឡានក្រុង ឬ កាណូតតាមរយៈគេហទំព័រ ឬ កម្មវិធីស្មាតហ្វូនរបស់ Camboticket និងទូទាត់ជាមួយ វីង ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសដោយសុវត្ថិភាពកំឡុងពេលការរាតត្បាតពីជម្ងឺកូវីដ១៩ ជាមួយនឹងអនាម័យខ្ពស់និងតម្លៃពិសេស។

 • ប្រូម៉ូសិនចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧មិថុនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៧ កក្តដា ២០២០។​
 • ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែថ្ងៃធ្វើដំណើរចាប់ពីថ្ងៃទី១៧មិថុនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៧ កក្តដា ២០២០។​
 • តើធ្វើការកក់ដោយរបៀបណា?
  • ចូលទៅកាន់កម្មវិធី​ Camboticket app ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.camboticket.com។
  • ជ្រើសទីតាំង និងកាលបរិច្ឆេទចេញដំណើររបស់អ្នកហើយចុចលើ“ឡានក្រុង ឬ កាណូត” ( bus or ferry)។
  • ជ្រើសរើសទិសដៅដែលអ្នកចង់ធ្វើដំណើរ។
  • ជ្រើសរើស Wing ដើម្បីដំណើរការការទូទាត់របស់អ្នក។
 • លក្ខណ្ឌផ្សេងៗ:
  • ការបញ្ចុះតម្លៃសំរាប់ការកក់សំបុត្រឡានក្រុង និង កាណូតតាមCamboticket ដែលប្រើប្រាស់ការទូទាត់ជាមួយ Wing តែប៉ុណ្ណោះ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តបានសម្រាប់តែ ឡានក្រុង និង កាណូត តែប៉ុណ្ណោះ (តាក់ស៊ីនិងកញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តរយៈពេលខ្លី មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ)។
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្រើប្រាស់រួមជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃផ្រេងទៀតដែលផ្តល់ដោយ Camboticket និង Wing ឡើយ។
  • សូមរក្សារសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខ័ណ្ឌផ្សេងៗដោយ​ Camboticket និង Wing។