ឈ្នះទឹកប្រាក់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយគ្រាន់តែទូទាត់កម្ចី និងផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារស្ថាបនា​តាមវីង!

រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: មេសា 15, 2020 ទៅ កក្កដា 15, 2020

អតិថិជនរបស់ធនាគារស្ថាបនាទាំងអស់នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៏ និងប្រចាំខែដោយគ្រាន់តែធ្វើការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារស្ថាបនា​តាមវីង ឬ ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅវិញទៅមក។

របៀបនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង

 • សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់កម្ចី:
  ចូលទៅកាន់កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង >​ ទូទាត់វិក្កយបត្រ > សេវាហិរញ្ញវត្ថុ > Sathapana Bank (KHR) / Sathapana Bank (USD)
 • សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ៈ
  ចូលទៅកាន់កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង > ផ្ទេរប្រាក់ > វីងទៅធនាគារ > Sathapana Bank

ឬលោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈភ្នាក់ងារវីងជាង ៧៥០០ កន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ​

ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

លក្ខខណ្ឌចូលរួមៈ

To be eligible for this promotion, customers need to:

សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីៈ

 • ធ្វើការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារស្ថាបនា តាមរយៈគណនីវីង ឬភ្នាក់ងារវីង
 • ឈ្នះទឹកប្រាក់ ១លានរៀល ចំនួន២រង្វាន់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍
 • ឈ្នះទឹកប្រាក់ ៨ លានរៀល ចំនួន១រង្វាន់ជារៀងរាល់ខែ

សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ៈ

 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅវិញទៅមករវាងគណនីវីង និងគណនីធនាគារស្ថាបនា
 • ឈ្នះទឹកប្រាក់ ៤០ម៉ឺនរៀល ចំនួន៥រង្វាន់ជារៀលរាល់សប្តាហ៍​

អ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវបានប្រកាសតាមរយៈគេហទំព័រហ្វេសបុកផ្លូវការរបស់ធនាគារឯកទេសវីងផ្ទាល់

រក្សាសិទ្ធិ