“វីងឈ្នះឥតល្ហែ” រដូវកាលទី២

រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: វិច្ឆិកា 6, 2019 ទៅ ធ្នូ 31, 2020

របៀបក្នុងការចូលរួម

 • ប្រូម៉ូសិនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ ថ្ងៃ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង ឬ ទូទាត់វិក្កយបត្រតាមរយៈភ្នាក់ងារវីង ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួម
 • ប្រតិបត្តិការមួយនឹងទទួលបានឱកាសមួយ។ ធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើន ឱកាសឈ្នះមានកាន់តែច្រើន
 • អ្នកឈ្នះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក តាមរយៈលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន
 • អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលជាដៃគូសហការរបស់វីង តាមលេខទូរស័ព្ទ និងកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖
  ល.រវិទ្យុថ្ងៃម៉ោងលេខទូរស័ព្ទ
  1វិទ្យុ វាយោ FM 105.5ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ7:00 – 8:00099 661 055
  2វិទ្យុ FM 102ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ9:00 – 10:00012 527 102
  3វិទ្យុ ហង្សមាស FM 95.7ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ12:00 – 13:00085 777 957
  098 777 957
  4វិទ្យុ មណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តី FM 103.5ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ13:00 – 14:00012 999 014
  5វិទ្យុ ហង្សមាស FM 104.5ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ17:00 – 18:00077 771 045
  016 54 1045
 • មានតែអតិថិជនដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានតែប៉ុណ្ណោះ ទើបមានឱកាសឈ្នះ
 • អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន ១០ម៉ឺនរៀល ក្នុងគណនីភ្លាមៗ អំឡុងពេលសន្ទនាជាមួយពិធីករ
 • វីងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន