fbpx

វីងម៉ាស្ទ័រកាត

អ្នកអាចប្រើវីងម៉ាស្ទ័រកាតដើម្បីញ៉ំាអាហារ ភេសជ្ជៈ និងទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងដែលទទួលម៉ាស្ទ័រកាត។

កក់ដំណើរកម្សាន្ត កក់សំបុត្រ ទិញខោអាវ និងចាប់ផ្តើមដំណើរកម្សាន្តដោយរីករាយ។

បទពិសោធន៍ប្រតិបត្តិការងាយស្រួលដោយការប្រើវីងម៉ាស្ទ័រកាត។ បើកវីងម៉ាស្ទ័រកាតរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃនៅការិយាល័យកណ្តាលនៃធានាឯកទេសវីងឥឡូវនេះ!

វីងម៉ាស្ទ័រកាត

មានប្រតិបត្តិការដែលសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេ? ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយងាយស្រួលនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកដោយប្រើវីងម៉ាស្ទ័រកាត។

 

វិធីបើកវីងម៉ាស្ទ័រកាត

បើកវីងម៉ាស្ទ័រកាតគឺងាយស្រួល សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនិងចាប់ផ្តើមប្រើវីងម៉ាស្ទ័រកាតបានភ្លាមៗ!

 1. បើកគណនីវីងនិងស្នើសុំកញ្ចប់ម៉ាស្ទ័រកាតពីភ្នាក់ងារវីងខាសអុិចប្រេស និងហាងដែលបានកំណត់។
 2. ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង។
 3. ដាក់ប្រាក់ចូលយ៉ាងតិចចំនួន $10
 4. ស្កេននិងវាយបញ្ចូលលេខសម្គាល់ដែលមាននៅក្នុងកញ្ចប់វីងម៉ាស្ទ័រកាត។
 5. ជ្រើសរើសគណនីវីងដែលភ្ជាប់ទៅកាន់កាតរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកជ្រើសយក យល់ព្រម។
 6. កំណត់លេខកូដសម្ងាត់ PIN ម៉ាស្ទ័រកាត បន្ទាប់មកបញ្ចូលលលេខកូដសម្ងាត់ PIN របស់វីង។
 7. ឆូតកាត និងទូទាត់ដោយងាយស្រួល!

ដើម្បីបើកគណនី អ្នកត្រូវមានឯកសារដែលមានសុពលភាពមួយចំនួនដូចជា៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ
 • លិខិតឆ្លងដែន (ទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ជនបរទេស) ឬ
 • ប័ណ្ណបើកបរ ឬ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រ្តីរាជការ ឬ កាតបុគ្គលិករាជការស៊ីវិល ឬ
 • ព្រះឆ័យាល័ក្ខព្រះសង្ឃ ភ្ជាប់ជាមួយនិងសំបុត្រកំណើត ឬ
 • ប័ណ្ណសម្គាល់របស់បុគ្គលិក + សំបុត្រកំណើតឬសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅ) ឬ
 • សំបុត្របញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីអាជ្ញាធរស្រុក៖ នាមត្រកូល ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ទីកន្លែងកំណើត និងអាសយដ្ឋានដោយមានរូបថតបញ្ជាក់។ រូបថតត្រូវបិទភ្ជាប់និងមានបោះត្រាបញ្ជាក់។

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចបើកគណនីវីងដោយឥតគិតថ្លៃនៅការិយាល័យកណ្តាលនៃធានាឯកទេសវីង ។

ប្រើវីងម៉ាស្ទ័រកាតទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន

 • 1

  ជាម៉ាស្ទ័រកាត®ដែលទទួលស្គាល់លើពិភពលោក

 • 2

  គ្មានការពិនិត្យឥណទាន

 • 3

  របាយការណ៍ជាក់ស្តែងនៅក្នុងកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង

 • 4

  ដាក់ប្រាក់បាននៅទូទាំងប្រទេស

 • 5

  រហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព

វិធីប្រើវីងម៉ាស្ទ័រកាត

រីករាយនឹងបទពិសោធន៍ទិញទំនិញ សំបុត្រកុន កក់សំបុត្រយន្តហោះនិងសណ្ឋាគារតាមអនឡាញ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ លោកអ្នកអាចទទួលយកបទពិសោធន៍ទាំងនេះដោយគ្រាន់តែប្រើវីងម៉ាស្ទ័រកាតប៉ុណ្ណោះ។

វីងម៉ាស្ទ័រកាត

តម្លៃសេវា

ប្រភេទសេវា តម្លៃ
បង់ធានារ៉ាប់រង ឥតគិតថ្លៃ
រយៈពេលផុតកំណត់ 5 ឆ្នាំ
សេវាប្រចាំឆ្នាំ $6
ការដកប្រាក់តាម ATM ធនាគារផ្សេង-ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ 2% នៃចំនួនដែលបានដក, តិចបំផុត $5
ទិញតាមអនឡាញ-ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ឥតគិតថ្លៃ
ការទិញ/ដកប្រាក់មិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ-ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ 2.5% សម្រាប់ការបំលែងរូបីយប័ណ្ណ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM ធនាគារឯកទេសវីង-ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ឥតគិតថ្លៃ

 

ប្រភេទសេវា តម្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេង $0.40
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង $0.50
ប្តូរលេខកូដសម្ងាត់ PIN វីងម៉ាស្ទ័រកាត / លេខកូដសុវត្ថិភាព 3D $0.10
ការដកប្រាក់/ការទិញច្រើនបំផុត-ក្នុងមួយថ្ងៃ/ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ $1,000
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត-ក្នុងមួយថ្ងៃ គ្មានកំណត់
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត-ក្នុងមួយថ្ងៃ គ្មានកំណត់

របៀបបង្កើតវីងម៉ាស្ទ័រកាតថ្មី

នៅពេលដែល វីងម៉ាស្ទ័រកាត របស់អ្នកក្លាយជាពណ៍ប្រផេះ ដូច្នេះវាមានន័យថាកាតរបស់អ្នកត្រូវបានផុតកំណត់ហើយ។ ដើម្បីទទួលបានកាតថ្មី សូមធ្វើទៅតាមការណែនាំខាងក្រោម៖

 1. សូមចូលទៅក្នុងកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង។
 2. សូមចុចទៅលើ “គណនី”។
 3. សូមចុចទៅលើ “បង្កើតវីងអនឡាញម៉ាស្ទ័រកាត”។
 4. បំពេញព័ត៍មានចាំបាច់ទាំងអស់ និង ធីក “ខ្ញុំយល់ព្រមចំពោះ លក្ខខណ្ឌ”។
 5. រួចចុច “បង្កើតឥឡូវនេះ”។
ការបង្កើតម៉ាស្ទ័រកាតថ្មីនេះ អ្នកអាចធ្វើការបង្កើតបានដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងលេខគណនីវីងរបស់អ្នកនៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងតែម្តង អ្នកនឹងទទួលបាន វីងម៉ាស្ទ័រកាតថ្មីជាមួយនឹងលេខកាតថ្មី។
វីងម៉ាស្ទ័រកាត