វីងចាប់រង្វាន់ប្រចាំខែ សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស

មិថុនា 29, 2018

ធនាគារឯកទេសវីង បានធ្វើការចាប់ឆ្នោតជាលើកដំបូង ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង២០នាក់ ដែលបានប្រើ​ប្រាស់​សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសរបស់ធនាគារឯកទេសវីង ក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

អតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់ពីការចាប់រង្វាន់នេះ គឺជាអ្នកដែលផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសកូរ៉េ និងប្រទេសថៃ និងជាអ្នកដែលទទួលប្រាក់ដែលផ្ទេរមកនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ រង្វាន់ដែលអតិថិជនទទួលបានរួមមាន ទឹកប្រាក់៣០ដុល្លារ ចំនួន១១​រង្វាន់ ទឹកប្រាក់៥០ដុល្លារ ចំនួន០៦រង្វាន់ និងទឹកប្រាក់១០០ដុល្លារ ចំនួន ០៣រង្វាន់។

ខាងក្រោមជាឈ្មោះអតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់៖

COUNTRY CORIDOTIDWINNERPRIZE
THAILANDAEW667185CHHORM ; CHHEAN100 USD
THAILANDAEX850594REM BUT50USD
THAILANDINT004347VEASNA ; DAM50USD
THAILANDAEY318221NAMFON ; PHRAITEAR30 USD
THAILANDAEY535377CHALERMPOL SODSONGSIN30 USD
THAILANDAEX933368THER ; SEAV30 USD
KOREAINT003592SEK BORA100 USD
KOREAAEV150090EN THA50USD
KOREAAEV209491DUONG SOKHA50USD
KOREAAEX129887KHUT CHANVEASNA30 USD
KOREAAEY206320PHON BORAI30 USD
KOREAAEX238785LAY SORSOKCHAMROEUN30 USD
KOREAAEV178664Chan Kunthea30 USD
KOREAAEV184747KANG SONY30 USD
CAMBODIAINT004176Sarun Mech100 USD
CAMBODIAINT004333PHON YEAK50USD
CAMBODIAINT004329Phanith Oeung50USD
CAMBODIAINT003657Tola VA30 USD
CAMBODIAINT003675Vuthy Phuong30 USD
CAMBODIAINT003918TONGEANG NGORN30 USD

 

ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់នេះ អតិថិជនត្រូវតែជាអ្នកទទួលប្រាក់​ និងជាអ្នកផ្ទេរប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈដៃគូផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារ​ឯកទេសវីង ខាងក្រោម៖

  • ប្រទេសថៃ – ផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈដៃគូផ្ទេរប្រាក់ DeeMoney ។
  • ប្រទេសកូរ៉េ – ផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈដៃគូផ្ទេរប្រាក់ GME, Gmoney Trans, Hanpass, ធនាគារ KB Kookmin និង SBI ។
  • ប្រទេសកម្ពុជា – អ្នកទទួលប្រាក់ដែលផ្ទេរពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈគណនីវីង។

អញ្ចឹង ចាំដល់ណាទៀត? ប្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេស ឲ្យផ្ទេរប្រាក់មកអ្នកឥលូវនេះ!

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា វីងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ ស្វែងរកអ្នកឈ្នះរង្វាន់ចំនួន២០នាក់ ​ជារៀងរាល់ខែរហូតដល់ខែធ្នូ។ រឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀត វីងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ធំចំនួនបី ដែលមានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ ៣០០ដុល្លារ ០១រង្វាន់ ៧០០ដុល្លារ ០១រង្វាន់ និង១០០០ដុល្លារ ០១រង្វាន់ នៅក្នុងខែធ្នូ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ ០២៣ ៩៩៩ ៩៨៩ ឬគេហទំព័រ៖ www.wingmoney.com