ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ 

ផ្ញើប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម

វីង បានចាប់ដៃគូសហការជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈវីង។ ឥឡូវនេះ ម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាចផ្ញើប្រាក់គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង។

កម្រៃសេវា:

ចំនួនប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនីផ្ទេរប្រាក់ដល់ផ្ទះ
$ 0.01-$ 500.00$3.00$4.00$5.00
$ 500.01-$ 1,000.00$5.00$6.00$10.00

 

លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្ត

របៀបផ្ទេរប្រាក់

បិយបណ្ណទិញ (ប្រាក់ដុល្លារ)លក់ (ប្រាក់ដុល្លារ)
Vietnamese Dong23.65023.175

ចង់ផ្ញើប្រាក់ឥឡូវនេះ?

ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមការងារ Wing2Wing

Call 023999989

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ

លក្ខណៈពិសេស

 • 1

  អាចទទួលប្រាក់បានទាំងរូបិយប័ណ្ណ USD និង VDN។ អ្នកទទួលប្រាក់ អាចទទួលជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារ លុះត្រាតែគណនីធនាគាររបស់អ្នកទទួល ជាគណនីប្រាក់ដុល្លារ។

 • 2

  មិនគិតថ្លៃសេវា លើអ្នកទទួលប្រាក់

 • 3

  រូបិយប័ណ្ណនៃទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ញើ នឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើសមតុល្យនៃទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីវីង។ យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដោយផ្ទាល់ពីគណនីប្រាក់រៀលរបស់លោកអ្នក។

 • 4

  អ្នកទទួលប្រាក់ អាចទទួលប្រាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយ