ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

 

Western Union

ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

Western Union ឥឡូវនេះផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅជាង​២០០ប្រទេសតាមរយៈវីង។ អ្នកជំនួញ និង អ្នកគ្រប់គ្នាអាចផ្ញើប្រាក់ទៅសាខារបស់​ Western Union នៅក្រៅប្រទេសគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង។

លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្ត
 1. អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីវីងដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់។
 2. អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់គណនីវីងរបស់អ្នក នៅលើកម្មវិធី​ Wing Money App
 3. ដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីវីង នៅតាមភ្នាក់ងារវីង ហើយបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅលើកម្មវិធី Wing Money App របស់អ្នក។
ផ្ទេរប្រាក់ដោយប្រើកម្មវិធី Wing Money App របស់អ្នក
 • សូមចុច “ផ្ទេរប្រាក់” នៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង របស់លោកអ្នក
 • បន្ទាប់មក ជ្រើសរើស “សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តជាតិ”
 • បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់
 • បញ្ជាក់ និងបញ្ចូលលេខកូដ PIN របស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
ពេលកំណត់ផ្ញើប្រាក់៖

ផ្ញើប្រាក់ ២៤/៧ ។ អ្នកទទួលប្រាក់នឹងទទួលបា្រក់គោរពទៅតាមម៉ោង និង អាចដកប្រាក់នៅតាមសាខារបស់ Western Union រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី (លេខទូរស័ព្ទ)

អតិថិជនអាចដកប្រាក់នៅតាមសាខារបស់ Western Union ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លេខទូរស័ព្ទ លេខកូដ និងចំនួនទឹកប្រាក់។

កម្រិតចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលអាចផ្ទេរបានប្រចាំថ្ងៃ
 • ១,០០០​ ដុល្លារ​ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
 • រហូតដល់ ៥០០០​ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ​
ពេលកំណត់ផ្ញើប្រាក់៖

ផ្ញើប្រាក់ ២៤/៧ ។ អ្នកទទួលប្រាក់នឹងទទួលបា្រក់គោរពទៅតាមម៉ោង និង អាចដកប្រាក់នៅតាមសាខារបស់ Western Union រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី (លេខទូរស័ព្ទ)

អតិថិជនអាចដកប្រាក់នៅតាមសាខារបស់ Western Union ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លេខទូរស័ព្ទ លេខកូដ និងចំនួនទឹកប្រាក់។

ចង់ផ្ញើប្រាក់ឥឡូវនេះ?

ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមការងារ Wing2Wing

Call 023999989
Wing2World

Pricing

Cambodia (Domestic)
Amount to send (USD)Transfer fee* (USD)
0 – 10015
100.01 – 20022
200.01 – 30028
300.01 – 40034
400.01 – 50041
500.01 – 62546
625.01 – 75047
750.01 – 1,000.0052
1,000.01 – 1,500.0066
1,500.01 – 1,750.0077
1,750.01 – 2,000.0090
2,000.01 – 2,500.00110
2,500.01 – 3,000.00130
3,000.01 – 3,500.00150


Brazil, Egypt, Mexico, South Africa, USA, other countries
Amount to send (USD)Transfer fee* (USD)
0 – 10015
100.01 – 20022
200.01 – 30029
300.01 – 40034
400.01 – 50041
500.01 – 62546
625.01 – 75047
750.01 – 1,000.0052
1,000.01 – 1,500.0067
1,500.01 – 1,750.0078
1,750.01 – 2,000.0091
2,000.01 – 2,500.00111
2,500.01 – 3,000.00131
3,000.01 – 3,500.00151
Vietnam
Amount to send (USD)Transfer fee* (USD)
0 – 3005
300.01 – 5008
500.01 – 1,000.0010
1,000.01 – 2,000.0021
2,000.01 – 4,000.0026
4,000.01 – 5,000.0031
5,000.01 – 6,000.0036
6,000.01 – 7,000.0041
7,000.01 – 8,000.0046
8,000.01 – 9,000.0051
9,000.01 – 10,000.0156


Philippines
Amount to send (USD)Transfer fee* (USD)
0.01 – 6008
600.01 – 2,000.0025
2,000.01 – above80


China
Amount to send (USD)Transfer fee* (USD)
0 – 3,000.0012.08
3,000.01 – above22


Myanmar
Amount to send (USD)Transfer fee* (USD)
0 – 1,000.0010
1,000.01 – above1% of sending amount

*Western Union also makes money from currency exchange. When choosing a money transmi er, carefully compare both transfer fees and exchange rates. Fees and foreign exchange rates may vary by brand, channel, and location based on a number of factors. Fees and rates subject to change without notice. © 2018 Western Union Holdings, Inc. All rights reserved.

TRANGLO

ផ្ញើប្រាក់ទៅ ១៥ ប្រទេសតាម Tranglo ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារ

ឥឡូវអ្នកអាចផ្ញើប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគារតាមរយៈ Tranglo។ រីករាយក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅគ្រួសារ ឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកនៅប្រទេស ថៃ ហ្វីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌា កូរ៉េខាងត្បូង ឬ ១០ ប្រទេសផ្សេងទៀតដោយភាពងាយស្រួលតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង ឬភ្នាក់ងារវីងដែលនៅក្បែរលោកអ្នក ហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រហូតដល់ ៩.៥០០ ដុល្លាររហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០២០។ សូមផ្ញើប្រាក់ឥឡូវនេះ!

ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេស
 1. ប្រទេសអូស្ត្រាលី
 2. ប្រទេសបង់ក្លាដែស
 3. ប្រទេសចិន
 4. ប្រទេសឥណ្ឌា
 5. ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
 6. ប្រទេសជប៉ុន
 7. ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
 8. ប្រទេសនេប៉ាល់
 9. ប្រទេសហ្វីលីពីន
 10. ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
 11. ប្រទេសសិង្ហបុរី
 12. ប្រទេសថៃ
 13. ប្រទេសតួកគី
 14. ប្រទេសវៀតណាម
 15. ប្រទេសរុស្ស៊ី
លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្ត
 • អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីវីងដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់។
 • អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់គណនីវីងរបស់អ្នក នៅលើកម្មវិធី Wing Money App
 • ដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីវីង នៅតាមភ្នាក់ងារវីង ហើយបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅលើកម្មវិធី Wing Money App របស់អ្នក។

Wing2World

ផ្ទេរប្រាក់ដោយប្រើកម្មវិធី Wing Money App របស់អ្នក
 • សូមចុច “ផ្ទេរប្រាក់” នៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង របស់លោកអ្នក
 • បន្ទាប់មក ជ្រើសរើស “សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តជាតិ”
 • បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់
 • បញ្ជាក់ និងបញ្ចូលលេខកូដ PIN របស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
កម្រិតចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលអាចផ្ទេរបានប្រចាំថ្ងៃ
 • ១,០០០ ដុល្លារក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
 • រហូតដល់ ៥០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
ប្រភេទសេវាកម្ម
 • ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីធនាគារ
 • ការបើកប្រាក់ដោយផ្ទាល់តាមសាខាដៃគូសហការ
 • កាបូបអេឡិចត្រូនិច
 • ការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ

ថ្លៃសេវាតាមរយៈវីងកម្មវិធី

No.CountryService nameTier amountFee
1ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
កាបូបអេឡិចត្រូនិច0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
2ប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
កាបូបអេឡិចត្រូនិច0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
3ប្រទេសចិនផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$6
$500.01 - $1,000US$10
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$10
4ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
5ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
6ប្រទេសបង់ក្លាដែសផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
កាបូបអេឡិចត្រូនិច0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
7ប្រទេសនេប៉ាល់ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
8ប្រទេសវៀតណាមផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$3
$500.01 - $1,000US$5
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$4
$500.01 - $1,000US$6
Home Delivery0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$10
9ប្រទេសថៃផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$3
$500.01 - $1,000US$4
10ប្រទេសសិង្ហបុរីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
11ប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$10
$500.01 - $1,000US$15
12ប្រទេសជប៉ុនផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$10
$500.01 - $1,000US$15
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$40
$500.01 - $1,000US$45
13ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
14ប្រទេសតួកគីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$10
$500.01 - $1,000US$15
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$22
$500.01 - $1,000US$28
15ប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$10
$500.01 - $1,000US$15
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$18
$500.01 - $1,000US$22
No.CountryService nameTier amountFee
1ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000 US$8
កាបូបអេឡិចត្រូនិច0$ - $500 US$5
$500.01 - $1,000 US$8
2ប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000 US$8
កាបូបអេឡិចត្រូនិច0$ - $500 US$5
$500.01 - $1,000 US$8
3ប្រទេសចិនផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$6
$500.01 - $1,000US$10
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000 US$10
4ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000 US$8
5ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
6ប្រទេសបង់ក្លាដែសផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000 US$8
កាបូបអេឡិចត្រូនិច0$ - $500 US$5
$500.01 - $1,000 US$8
7ប្រទេសនេប៉ាល់ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000 US$8
8ប្រទេសវៀតណាមផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$3
$500.01 - $1,000US$5
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$4
$500.01 - $1,000 US$6
Home Delivery0$ - $500 US$5
$500.01 - $1,000 US$10
9ប្រទេសថៃផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$3
$500.01 - $1,000US$4
10ប្រទេសសិង្ហបុរីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
11ប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$10
$500.01 - $1,000US$15
12ប្រទេសជប៉ុនផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$10
$500.01 - $1,000US$15
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$40
$500.01 - $1,000 US$45
13ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$5
$500.01 - $1,000US$8
14ប្រទេសតួកគីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$10
$500.01 - $1,000US$15
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$22
$500.01 - $1,000 US$28
15ប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី0$ - $500US$10
$500.01 - $1,000US$15
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0$ - $500US$18
$500.01 - $1,000 US$22

ប្រទេសផ្សេងៗទៀត

ច្រើនជាង 50 ប្រទេស

របៀបវេរលុយ

អតិថិជនអាចវេរលុយតាមរយៈ កម្មវិធីស្មាតហ្វូន WorldRemit ឬ គេហទំព័រ https://www.worldremit.com/

ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូន WorldRemit (Android)

ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូន WorldRemit (IOS)

 

បញ្ជីឈ្មោះប្រទេស

ទ្វីបប្រទេស
AmericasUSA & Canada
EuropeAustria, Belguim, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, & United Kingdom
Middle East AsiaBahrain, Cyprus, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, & United Arab Emerate
Asia PacificAustralia, Guam, Hong Kong, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea & Taiwan

Western Union

ច្រើនជាង ២០០​ ប្រទេស។

របៀបវេរលុយ:

ផ្ទេរប្រាក់ជាមួយ Western Union មានភាពងាយស្រួល។ អនុវត្តតាមជំហានងាយៗខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបផ្ទេរប្រាក់។

 1. ស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារណាមួយនៅជិតអ្នក។
 2. បំពេញសំណុំបែបបទផ្ទេរប្រាក់។
 3. ដាក់ទម្រង់ផ្ទេរប្រាក់ដែលបានបំពេញរួចជូនភ្នាក់ងារ ជាមួយនឹងចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាកម្ម) ជាសាច់ប្រាក់ និង​ ផ្តល់បណ្ណ័សំគាល់ខ្លួនរបស់។
 4. រក្សាទុកលេខបង្កាន់ដៃ និងលេខតាមដានរបស់អ្នក (MTCN) ។
 5. ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នកទៅអ្នកទទួលប្រាក់ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានផ្ញើ និង លេខតាមដាន (MTCN) សម្រាប់ធ្វើការដកប្រាក់ និង ប្រទេសដែលផ្ញើប្រាក់។
របៀបដកប្រាក់

អតិថិជនអាចចូលទៅកាន់ទីតាំងភ្នាក់ងារវីងណាមួយដែលបានជ្រើសរើស ១០០០ កន្លែង នៅជិតអ្នកដោយប្រើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក និងលេខតាមដាន (MTCN) ។ រកទីតាំងភ្នាក់ងារវីង។

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ

ស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារ Western Union ខាងក្រោម

Map Data
Map data ©2020
Map DataMap data ©2020
Map data ©2020
Map
"/> "/>
Satellite
"/> "/>

MoneyGram

200 ប្រទេស

MoneyGram ផ្តល់ជម្រើសងាយស្រួលសម្រាប់ការទទួលប្រាក់។ នាំអ្នកកាន់តែខិតជិត។ វាអស្ចារ្យណាស់ដែលអ្នកទទួលបានទទួលប្រាក់គ្រប់ចំនួន ពីអ្នកផ្ញើប្រាក់។ ផ្ញើរប្រាក់គួរឱ្យទុកចិត្ត និងទទួលប្រាក់បាននៅជុំវិញពិភពលោក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ www.moneygram.com.kh

របៀបផ្ទេរប្រាក់ (ពីក្រៅប្រទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា)
 1. ស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារ MoneyGram ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។។
 2. បំពេញសំណុំបែបបទផ្ទេរប្រាក់។
 3. ប្រគល់សំណុំបែបបទផ្ទេរប្រាក់ដែលបានបំពេញរួចជូនភ្នាក់ងារ ជាមួយនឹងចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាកម្ម) ជាសាច់ប្រាក់។
 4. ជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលប្រាក់របស់អ្នក៖ រក្សាទុកបង្កាន់ដៃរបស់អ្នក ហើយផ្តល់លេខកូដសម្ងាត់ ៨ ខ្ទង់ទៅអ្នកទទួលប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីដក់ប្រាក់។
របៀបទទួលប្រាក់

អតិថិជនអាចទៅកាន់ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធានាគាឯកទេសវីង ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយនូវ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក និងលេខកូដសម្ងាត់ ៨ខ្ទង់ (Reference Number)។

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ

វិធីទទួល/ដកប្រាក់

ទៅកាន់គណនី ភ្នាក់ងារវីងជាមួយកាតវីងរបស់អតិថិជន

ដកសាច់ប្រាក់

 • អ្នកទទួលនឹងទទួលលេខកូដសម្ងាត់ 8 ខ្ទង់ពីអ្នកផ្ញើ។
 • អ្នកទទួលអាចដកប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងារវីងណាមួយទូទាំងប្រទេសដោយមានលេខកូដ 8 ខ្ទង់និងលេខទូរស័ព្ទជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទទួលបាន។

ទុកលេខកូដសម្ងាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាព

 • អ្នកទទួលនឹងទទួលលេខកូដសម្ងាត់ 8 ខ្ទង់ពីអ្នកផ្ញើ។
 • អ្នកទទួលត្រូវទុកលេខកូដសម្ងាត់ជាការសម្ងាត់។ ក្នុងករណីដែលលេខកូដសម្ងាត់មិនត្រូវបានរក្សាឲ្យមានសុវត្ថិភាពទេ ការលួចបន្លំដោយការដកប្រាក់ដោយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអាចកើតមានឡើង។

Western Union

ច្រើនជាង ២០០​ ប្រទេស។

របៀបវេរលុយ:

ផ្ទេរប្រាក់ជាមួយ Western Union មានភាពងាយស្រួល។ អនុវត្តតាមជំហានងាយៗខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបផ្ទេរប្រាក់។

 1. ស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារណាមួយនៅជិតអ្នក។
 2. បំពេញសំណុំបែបបទផ្ទេរប្រាក់។
 3. ដាក់ទម្រង់ផ្ទេរប្រាក់ដែលបានបំពេញរួចជូនភ្នាក់ងារ ជាមួយនឹងចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាកម្ម) ជាសាច់ប្រាក់ និង​ ផ្តល់បណ្ណ័សំគាល់ខ្លួនរបស់។
 4. រក្សាទុកលេខបង្កាន់ដៃ និងលេខតាមដានរបស់អ្នក (MTCN) ។
 5. ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នកទៅអ្នកទទួលប្រាក់ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានផ្ញើ និង លេខតាមដាន (MTCN) សម្រាប់ធ្វើការដកប្រាក់ និង ប្រទេសដែលផ្ញើប្រាក់។
របៀបដកប្រាក់

អតិថិជនអាចចូលទៅកាន់ទីតាំងភ្នាក់ងារវីងណាមួយដែលបានជ្រើសរើស ១០០០ កន្លែង នៅជិតអ្នកដោយប្រើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក និងលេខតាមដាន (MTCN) ។ រកទីតាំងភ្នាក់ងារវីង។

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ

ស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារ Western Union ខាងក្រោម

Map Data
Map data ©2020
Map DataMap data ©2020
Map data ©2020
Map
"/> "/>
Satellite
"/> "/>

MoneyGram

200 ប្រទេស

MoneyGram ផ្តល់ជម្រើសងាយស្រួលសម្រាប់ការទទួលប្រាក់។ នាំអ្នកកាន់តែខិតជិត។ វាអស្ចារ្យណាស់ដែលអ្នកទទួលបានទទួលប្រាក់គ្រប់ចំនួន ពីអ្នកផ្ញើប្រាក់។ ផ្ញើរប្រាក់គួរឱ្យទុកចិត្ត និងទទួលប្រាក់បាននៅជុំវិញពិភពលោក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ www.moneygram.com.kh

របៀបផ្ទេរប្រាក់ (ពីក្រៅប្រទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា)
 1. ស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារ MoneyGram ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។។
 2. បំពេញសំណុំបែបបទផ្ទេរប្រាក់។
 3. ប្រគល់សំណុំបែបបទផ្ទេរប្រាក់ដែលបានបំពេញរួចជូនភ្នាក់ងារ ជាមួយនឹងចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាកម្ម) ជាសាច់ប្រាក់។
 4. ជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលប្រាក់របស់អ្នក៖ រក្សាទុកបង្កាន់ដៃរបស់អ្នក ហើយផ្តល់លេខកូដសម្ងាត់ ៨ ខ្ទង់ទៅអ្នកទទួលប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីដក់ប្រាក់។
របៀបទទួលប្រាក់

អតិថិជនអាចទៅកាន់ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធានាគាឯកទេសវីង ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយនូវ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក និងលេខកូដសម្ងាត់ ៨ខ្ទង់ (Reference Number)។

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ

វិធីទទួល/ដកប្រាក់

ទៅកាន់គណនី ភ្នាក់ងារវីងជាមួយកាតវីងរបស់អតិថិជន

ដកសាច់ប្រាក់

 • អ្នកទទួលនឹងទទួលលេខកូដសម្ងាត់ 8 ខ្ទង់ពីអ្នកផ្ញើ។
 • អ្នកទទួលអាចដកប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងារវីងណាមួយទូទាំងប្រទេសដោយមានលេខកូដ 8 ខ្ទង់និងលេខទូរស័ព្ទជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទទួលបាន។

ទុកលេខកូដសម្ងាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាព

 • អ្នកទទួលនឹងទទួលលេខកូដសម្ងាត់ 8 ខ្ទង់ពីអ្នកផ្ញើ។
 • អ្នកទទួលត្រូវទុកលេខកូដសម្ងាត់ជាការសម្ងាត់។ ក្នុងករណីដែលលេខកូដសម្ងាត់មិនត្រូវបានរក្សាឲ្យមានសុវត្ថិភាពទេ ការលួចបន្លំដោយការដកប្រាក់ដោយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអាចកើតមានឡើង។

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

Updated as of May 26, 2020

រូបិយបណ្ណទិញ (ប្រាក់ដុល្លារ)លក់ (ប្រាក់ដុល្លារ)
Khmer Riel4,123.004,108.00
Thai Bhat30.5932.02
Vietnamese Dong23.17523.650
Philippine Peso50.4051.20
Malaysian Ringgit4.34504.3550
IndiaN/AN/A
Sri LankaN/AN/A
រូបិយបណ្ណទិញ (ប្រាក់ដុល្លារ)លក់ (ប្រាក់ដុល្លារ)
South Korean won1,227.091,216.00
Australia Dollar1.521.42
Japanese Yen107.77107.76
Hong kong Dollar7.750397.75017
Singapore Dollar1.4171.416
PakistanN/AN/A
BangladeshN/AN/A